Ανάπτυξη Νέων & Υπάρχοντών Ξενοδοχειακών Μονάδων & Καταλυμάτων

Ανάπτυξη Νέων & Υπάρχοντών Ξενοδοχειακών Μονάδων & Καταλυμάτων

Η Hotelier Partner 365

διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην ανάληψη της πλήρους υλοποίησης μιας ξενοδοχειακής επένδυσης ξεκινώντας από μηδενική βάση. Από την αρχική σύλληψη του έργου μέχρι το άνοιγμα ή και την συνεχιζόμενη λειτουργία της, οι υπηρεσίες μας καλύπτουν το σύνολο της διαδικασίας. Με λεπτομερή ανάλυση και προτάσεις που αφορούν τις παρακάτω υπηρεσίες:

Το πρότυπο πλάνο/όραμα της επιχείρησης αναπτύσσοντας το τόσο από απόψεως αρχιτεκτονικής και αισθητικής όσο και από απόψεως λειτουργίας και υποστήριξης.

Την επιλογή των αρχιτεκτονικών γραφείων, κατασκευαστικών εταιρειών, κτλ. για τον σχεδιασμό και την διαμόρφωση της εγκατάστασης, την διασφάλιση της λειτουργικότητας της και την τήρηση των προδιαγραφών.

Την τοποθέτηση της επένδυσης στην ξενοδοχειακή αγορά με βάση την περιοχή και την κατάταξή της στην κατηγορία των αστεριών/κλειδιών.

Την καταγραφή των αναγκών και των προδιαγραφών για την αγορά των παγίων και λειτουργικού εξοπλισμού και την επιλογή των προμηθευτών εξοπλισμού και αναλωσίμων.

Την οργάνωση της αποπεράτωσης των εργασιών/διαδικασιών βάσει χρονοδιαγραμμάτων.

Την πληροφόρηση και ενημέρωση του ιδιοκτήτη/εταιρεία για την νομοθεσία που αφορά την λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων/καταλυμάτων και τις απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται προκειμένου να πληρούνται όλα τα προ απαιτούμενα.

Παροχή Συμβουλών

Επίσης παρέχουμε συμβουλές σχετικά με όλες τις παραπάνω ή σε επιλεγμένες υπηρεσίες που αφορούν τις φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης, τόσο για νέες κατασκευές όσο και για μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις που θα δημιουργήσουν την ανάγκη επανατοποθέτησης στην τουριστική αγορά.

Σύνδεση Κεφαλαίου & Στόχων

Συνδέουμε το κεφάλαιο επένδυσης με την ανάπτυξη στόχων και τις λειτουργικές πραγματικότητες με βάση της διαδικασίες. Διασφαλίζουμε ότι το αρχιτεκτονικό όραμα είναι συμβατό με το αρχικό πλάνο/όραμα και είναι σύμφωνο με τον προϋπολογισμό καλύπτοντας τις λειτουργικές ανάγκες και στόχους, συμπεριλαμβανομένων του κόστους λειτουργίας, της τοποθέτησης στην τουριστική αγορά και της τιμολόγησης.

parallax-07

θέλετε κι εσείς να συζητήσουμε αποκλειστικά

για το κατάλυμά σας? 

Call Us Now