Εμπορικές Μισθώσεις Ξενοδοχείων και καταλυμάτων

Εμπορικές Μισθώσεις Ξενοδοχείων και καταλυμάτων

Η Hotelier partner 365

προβαίνει σε επιλεγμένες μισθώσεις, με μακροχρόνιες συμβάσεις, τουριστικών καταλυμάτων εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές. Με αυτήν την μέθοδο, οι ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από την ευθύνη λειτουργίας της επιχείρησης ενώ το κατάλυμα τους μπορεί να ενταχθεί σε μια μεγάλη αλυσίδα ξενοδοχείων με τεχνογνωσία ικανή για να αναβαθμιστεί ποιοτικά σε επίπεδο λειτουργικών διαδικασιών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και διεθνής αναγνωρισιμότητας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα καταλύματα δέχονται μιας σημαντικής κλίμακας ανακαίνιση προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον ολοένα και αυξανόμενο ανταγωνισμό, κάτι που οδηγεί στην σημαντική αύξηση της κατηγορίας (αστέρια/κλειδιά), της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του συνολικού κύκλου εργασιών τους.

θέλετε κι εσείς να συζητήσουμε αποκλειστικά

για το κατάλυμά σας? 

Call Us Now